"Всяко постижение в науката започва с опит и свършва с него" Алберт Айнщайн

15.04.2010 г.

10 лесни стъпки да направите вашата компания "по - зелена"


1.Повишете температурата. Една от най-ранните екологични инициативи, която има значителен ефект, е увеличаването на температурните стойности в центровете за данни с няколко градуса. Според проведеното проучване на Forrester Research при повечето от центровете за данни се поддържат прекалено ниски температури, а това според анализаторите от Forrester е излишен разход на енергия. Пример в тази насока е опитът на някои компании да повишат температурите в техните центрове за данни, да затворят херметически сърварните ракове, да въведат метода "hot/cold aisle" за климатизация на сървърните помещения и да инсталират високоефективни средства за охлаждане на помещенията.

2.Изградете съоражения за събиране на дъждовна вода. Тук ще споделим примера на една американска компания - Highmark Inc. Компанията инсталира контейнер под центъра за данни, в който се събира дъждовна вода от покрива на сградата, като водата се ползва за охлаждане на оборудването в центъра за данни.

3.Обединете принтерите. Спестете пари чрез свързване на принтерите във фронт офиса. Можете и да помогнете на околната среда, като например принтирате двустранно и настроите принтерите да генерират разпечатки, при които се използва по-малко мастило и по-малко тонер.

4.Намалете употребата на хартия. Полагайте повече усилия за рециклиране на хартията и купувайте рециклирана хартия. Показателен е опитът на Ryder System Inc. - преди няколко години компанията разположи кошчета за събиране на хартия за рециклиране на всеки етаж във своите сгради.

5.Инсталирайте технология за пряка видеовръзка. По този начин ще намалите нуждата от скъпи пътувания. Пряката видеовръзка ще ви помогне да спестите разходи за пътувания и полети, да не говорим за пропилените продуктивни часове по време на пътуванията, както и разходите за настаняване и други. Според Грег Смит, ИТ директор на World Wildlife Fund, видеоконференциите са много по-добър вариант, отколкото многобройните пътувания до офиса на компанията в Женева.

6.Направете вашите покупки "по-зелени". Интересувайте се от екологичните програми на ИТ доставчиците- като обявената от Dell "Plant a Forest for Me", с помоша на която компанията и нейните клиенти подпомагат организации за опазване и отглеждане на дървесни видове и по този начин компенсират емисиите въглероден диоксид, отделяни при работата на компютърното оборудване.

7.Осигурете възможности на вашите служители да работят извън офиса. Предоставете на сътрудниците нужното оборудване ( широколентов достъп и мобилни компютри) и ги окуражавайте да работят от дома си. Пример в тази насока е Discovery Communications LLC. ИТ отделът на компанията е раздала мобилни компютри на всеки от своите 3619 служители, който е пожелал да работи от дома си, като е предоставил сигурен достъп и VoIP възможности.

8.Включете всички служители в "зелените " инициативи. В Perkins i Will Inc., компания работеща в сферата на архитектурата, всеки офис разполага с т.нар. "зелен отбор", като компанията следва стратегия наречена "план за зелени операции", който включва инициативи в 6 сфери: транспорт, изпозване на вода в офиса, офис консумативи, качество на въздуха в помещенията, обновяване на офис помещенията и нова конструкция.

9.Купувайте енергийно ефективно ИТ оборудване. Най-добре е да купувате ИТ продукти, които отговарят на критериите за опазване на околната среда.

10.Рециклирайте и ползвайте повторно старото оборудване. Дайте старото оборудване за благотворителност или го рециклирайте. Интересна е практиката на Marriott Internacional Inc. Компанията рециклира повече от 18000 принтера, монитора, периферни и други устройства. Това са около 200 тона пластмаса, транзистори и други материали, които не могат да се разложат по естествен път.

Няма коментари:

Публикуване на коментар