"Всяко постижение в науката започва с опит и свършва с него" Алберт Айнщайн

23.11.2010 г.

Оказване на първа помощ при задавяне

Трябва да накарате задавилия се да се изкашля. Детето може да обърнете с краката нагоре и да го потупате по гърба. Ако пострадалият е възрастен, застанете зад него и го хванете през кръста. Свийте дланта си в юмрук и хванете юмрука на другата си ръка, а палеца притеснете към корема, малко над пъпа. Рязко натиснете върху корема, насочвайки усилията си навътре и нагоре. Не трябва да давате на пострадалия да пие вода. Тя може да засили кашлицата и да попадне в белите дробове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар