"Всяко постижение в науката започва с опит и свършва с него" Алберт Айнщайн

24.11.2010 г.

Оказване на първа помощ при гърчове


Придържайте пострадалия, за да не се нарани. Ако гърчовете не са силни, опитайте се да сложите дървена пръчка между зъбите му, за да го предпазите от прехапване на езика. Устата му трябва да отваряте много внимателно и да натискате върху челюстта през бузата до ухото. В никакъв случай не пъхайте пръсти в устата - дъвкатените мускули са едни от най-силните. Когато гърчовете спрат, поставете пострадалия на една страна, за да не се задави, ако започне да повръща.

Няма коментари:

Публикуване на коментар